Versie 162: Op Safari
Versie 162: Op Safari

Webanizr.nl richt zich in grote mate op webdesigners. En als je webdesigner zegt, dan zeg je Mac. Een goede reden dus om de werking van de back-end in Safari eens onder handen te nemen. Op basis van de feedback die we hebben ontvangen zijn er diverse verbeteringen aangebracht en enkele kleine fouten er uit gehaald. Hiermee moet de snelheid en het gemak waarmee je in de front-end werkt nu ook gelden voor de back-end. Zeker voor Safari op de Mac. Zeker voor designers.

Relevante pagina's: