Versies beheersysteem

Recent afgerond

172: Opslaan en door

30 augustus 2017

Bij een formulier op de website is het nu ook mogelijk om een url op te geven waar de bezoeker naar toe wordt geleid als hij of zij het formulier heeft ingevuld.

167: Een versie zit in een klein hoekje

16 augustus 2017

Op deze pagina tonen we welke oplossingen beschikbaar zijn in welke versie. Dat leidt onvermijdelijk naar de vraag: welke versie heb ik? Van af deze versie wordt de versie rechtsonder op het startschem getoond. Je kan op het versienummer in de back-end klikken om te zien of er nieuwe versies beschikbaar zijn en welke oplossingen die bieden.

166: De informatie die er toe doet

14 augustus 2017

In lijstweergaven worden niet langer vrije sectie en labels getoond. Vooral bij formulieren levert dit overzichtelijke lijsten op. Dit maakt het een stuk makkelijker om de juiste informatie in de lijsten terug te vinden.

165: Verdeel en heers

14 augustus 2017

Bij het kopiëeren van pagina's of nieuwsberichten wou het wel eens gebeuren dat de inhoud verbonden bleef. Dat betekende dat als je de inhoud van één van de twee aanpaste, de inhoud van de andere ook meeveranderde. Niet wat je verwacht en ook niet wat je wenst. Met deze update is dat probleem opgelost.

164: Op de achtergrond

9 augustus 2017

In deze versie is het mogelijk geworden om de plaatsing van de achtergrondafbeeldingen beter aan te sturen. Zo kan je kiezen of de afbeelding gecentreerd moet worden, of boven, onder, links of rechts uitgelijnd moet worden. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. Zo wordt het een stuk makkelijker om het juiste deel van de achtergrond afbeelding te tonen.

Meer over het werken met achtergronden lees je in de handleiding over achtergronden.

163: In herhaling vallen

7 augustus 2017

In deze versie is een kleine fout in de lijstweergave in de back-end gerepareerd. Hoe vaak je ook een element wijzigd, de weergave in de lijst wordt elke keer aangepast.

162: Op Safari

7 augustus 2017

In deze update zijn een verzameling problemen die zich voordeden in de back-end in de browser Safari opgelost. Zo worden formulieren beter getoond en werkt het uploaden van afbeeldingen weer correct.

161: Een kwestie van de juiste vragen stellen

4 augustus 2017

Vanaf deze versie is het mogelijk om in de formulierenmodule en weergave met secties te werken. Werken met secties zorgt er voor dat je meer controlle hebt over wanneer welke vragen getoond worden. Zo kan je bijvoorbeeld bepaalde vragen alleen voor de back-end houden. Of het formulier twee keer op je website terug laten komen in iets verschillende vormen.

Naar aanleiding van deze update zijn de volgende handleidingen geschreven / aangepast:

160: Ver voorbij het aanmelden

3 augustus 2017

Als je bij lange pagina's naar onder was gescrolled en dan pas bedacht dat je in wilde loggen op de front-end moest je daar weer helemaal voor naar boven scrollen. Na deze update zit je met Ctrl + e direct boven aan de pagina.

handleiding: inloggen op de front-end

159: En die, en die, en die

3 augustus 2017

Alhoewel het selecteren van meerdere items in één veld al wel mogelijk was, was het door de opmaak van het veld in de back-end lastig uit te voeren. In deze update krijgt het veld de opmaak om deze ook intuitief te kunnen gebruiken.

158: McData

2 augustus 2017

Het importeren van data door middel van csv gaat nu ook goed als de csv gemaakt is op de Mac.

157: We hebben weer beeld

31 juli 2017

Door een eerdere update was het soms niet meer mogelijk om bestaande afbeeldingen te selecteren in de front-end editor. Deze update lost deze problemen op.

Werken met afbeeldingen in de front-end editor

156: Tekstueel aan jouw kant

28 juli 2017

In deze update hebben we de mogelijkheid toegevoegd om de tekst uit te lijnen. Ook deze optie reageerd weer direct op elke klik.

De optie om uit de lijnen werkt niet alleen voor stukken tekst. Ook losse linkjes of knoppen kunnen hiermee worden uitgelijnd op de pagina.

Naar aanleiding van deze update is ook de handleiding voor het aanpassen van de opmaak van tekst in de front-end editor bijgewerkt:

Opmaak van tekst aanpassen

155: De kleine lettertjes

28 juli 2017

Direct door met de volgende update. In deze update is de optie om naast de regelhoogte ook de tekstgrootte aan te passen. Samen met de achtergrondkleur en de tekstkleur zijn nu alle ingrediënten aanwezig om goed en prettig leesbare tekst te maken, geheel binnen de stijl van je webdesign.

Naar aanleiding van deze update is ook de handleiding voor het aanpassen van de opmaak van tekst in de front-end editor bijgewerkt:

Opmaak van tekst aanpassen

154: Tussen de regels

28 juli 2017

Een tweede update in de front-editor in één dag tijd. Ook deze update heeft met afmetingen te maken. De grootte van de regelafstand in dit geval. Naast de kleur van de tekst is nu ook de regelafstand eenvoudig in te stellen. En zoals je van ons inmiddels misschien ook wel gewend bent: in de direct edit modus.

Naar aanleiding van deze update is ook de handleiding voor het aanpassen van de opmaak van tekst in de front-end editor bijgewerkt:

Opmaak van tekst aanpassen

153: Passen en meten

28 juli 2017

Met deze update is het mogelijk geworden om in de front-end editor de breedte en hoogte van een element aan te passen. Dit is een onderdeel van de live-edit reeks, dus aanpassingen hebben direct effect, terwijl je typt. Naar aanleiding van deze update is ook een nieuwe handleiding geplaatst:

Afmetingen en witruimtes aanpassen

152: Google Maps

27 juli 2017

Aan de bibliotheek is een Google Maps onderdeel toegevoegd. Je kan deze downloaden en daarmee direct een Google Maps kaartje op je website plaatsen. De Google Maps kaart is responsive, maar kan ook een vaste hoogte en breedte krijgen.

151: Ariba ariba 2

25 juli 2017

Na versie 148 was er toch iets blijven hangen: zou het nog sneller kunnen? In deze update zie je dat het antwoord duidelijk ja is. Zowel de website, de front-end editor en de back-end zijn beduidend sneller geworden. Wederom hebben we dit voor elkaar kunnen krijgen zonder in te leveren op functionaliteit of gebruikersgemak.

150: Data met opsmuk

21 juli 2017

In deze versie is het mogelijk om tabellen die geplaatst zijn met de tekst editor te voorzien van stijling. Denk dan aan randen, witruimtes, kleuren en achtergrondkleuren. Door deze opmaak in een opmaakprofiel te plaatsen kan deze op alle plekken waar opgemaakte tekst op de website terugkomt toegepast worden.

Deze functionaliteit zal in deze update alleen nog toegankelijk zijn voor beta-gebruikers die al met opmaakprofielen kunnen werken.

148: Ariba ariba 1

19 juli 2017

Met deze update zijn de eerste aanpassingen om sites sneller te tonen doorgevoerd. Zowel het werken in Webanizr, het tonen van de website en zeker de websites die gebruik maken van de site-cache zijn nu een stuk sneller.

147: Het grote lijnenspel

17 juli 2017

Deze update is de laatste in de serie updates over randen. Met deze update is het mogelijk geworden om de standaard randen aan te passen en/of nieuwe randstijlen toe te voegen. Op deze manier wordt het mogelijk om de stijl van je randen in je hele website in een paar klikken aan te passen.

Na deze update volgt een evaluatie over hoe goed de combinatie van werken met standaard stijlen en stijlaanpassen per onderdeel van je website werkt. Is het gebruiksvriendelijk? Is het intuitief? De lessen die we hier uit halen passen we niet alleen toe op het werken met randen, maar worden ook de basis voor veel van de toekomstige direct-design opties voor fonts, kleuren en tags.

146: Een update met randjes en kleuren

14 juli 2017

Na deze update moet het ook mogelijk zijn om naast de standaard randen ook elementspecifieke randen aan te passen. Bijvoorbeeld een onderdeel van de website wat duidelijker of juist subtielere lijnen geven. Misschien zelfs op sommige plekken de randen wat af te ronden om het onderdeel een vriendelijker uiterlijk te geven. Deze functionaliteten vallen ook onder de direct-design opties en zijn dus ideaal om met het uiterlijk van je website te spelen. Als onderdeel van deze update wordt ook de handleiding over werken met randen in de front-end bijgewerkt. Ook kunnen nu nieuwe randstijlen en kleuren aangemaakt worden zonder daarvoor in het CMS toe hoeven! Zie de handleidingen hoe je aan de slag kunt:

145: Less is more

10 juli 2017

In het element instellingen scherm (was hiervoor enkel toegankelijk voor Beta gebruikers) worden zijn instellingen nog eens onder de loep genomen. Instellingen die toch te moeilijk bleken of niet of nauwelijks werden gebruikt zijn verwijderd. Hierdoor houden we een simpeler en hopelijk effectiever scherm over. 

144: Mag het een beetje meer zijn

6 juli 2017

Met deze update is het mogelijk geworden om nieuwe elementen te downloaden en toe te voegen aan je pagina. Je kan zelf besluiten waar op de pagina of website je het nieuwe element wilt plaatsen. Ook deze nieuwe elementen zijn natuurlijk direct en volledig aan te passen naar wens. De bibliotheek is direct gevuld zijn met een rijk scala aan nieuwe elemeten. Denk aan:

 • Structuren om de website mee in te delen
 • Inhoudelijke elementen zoals teksten en afbeeldingen
 • Navigatie elemtenten zoals linkjes en knoppen
 • Dynamische elementen zoals slideshows
 • Interactieve elementen zoals formulieren

143: Vraag het je bezoekers

5 juli 2017

In deze update zijn alle basisonderdelen van de formulierenmodule onder handen genomen:

 • Het aanmaken van formulieren
 • Het toevoegen van velden:
  • Op basis van webwaarden
  • Op basis van type
 • Het aanpassen van velden
 • Het verwijderen van velden
 • Het beheren van inzendingen

Er is bij alle onderdelen gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid van de schermen en de betrouwbaarheid van het systeem. Er zijn geen nieuwe opties toegevoegd of bestaande opties uitgebreid.

De volgende handleidingen zijn ook toegevoegd:

138: Je moet ergens een lijn trekken

28 juni 2017

In deze update komt er de mogelijkheid om naast kleuren ook de randen van elementen makkelijk aan te kunnen passen. Met één klik geef je een onderdeel van je website een (ander) randje of haal je deze juist weg. Hierdoor kan je spelen met de visuele indeling van je website. 

137: Een beeld zegt meer dan duizend woorden

26 juni 2017

In deze update is de bestandenmodule van de back-end doorlopen. Er worden geen grote updates gedaan, maar wel een serie aan kleine punten opgelost:

 • Problemen waardoor soms geen folder aangemaakt kon worden worden aangepakt.
 • Als je meerdere keren achter elkaar de bestandpop-pup opent onthoudt deze de lijsten die openstonden
 • Uploaden van meerdere bestanden tegelijk zal weer soepel gaan werken
 • Na het toevoegen van een folder komt deze direct op de juiste plek
 • Eenvoudig kunnen hernoemen van een bestand

De handleiding voor de bestandenmodule is ook bijgewerkt.

136: Geef kleur aan je leven

23 juni 2017

In deze update komen de eerste opties uit de direct-design omgteiving tot leven. Het wordt mogelijk om onderdelen van de website te voorzien van een andere achtergrond- of tekstkleur. Alle wijzigingen zijn direct zichtbaar waardoor het makkelijk experimenteren is. Met deze update worden ook een aantal handleidingen toegevoegd:

135: Let op: verkeerssituatie gewijzigd

21 juni 2017

In deze update zijn de automatisch gegenereerde urls aangepakt. Zodra je een pagina voorziet van een url wordt de oude url omgeleidt. Zo blijft al het verkeer wat nog naar de de oude url gaat gewoon nog werken.

In deze update is uitvoering getest en zijn ook de bijzondere gevallen aangepast.

134: Alles uit de kluis

19 juni 2017

Deze update maakt het mogelijk om gegevens die beveiligd in de back-end staan opgeslagen alsnog te downloaden naar een csv bestand. Zo kan er ook buiten de back-end met de gegevens gewerkt worden.

133: Vertel je verhaal

16 juni 2017

In deze update is de paginamodule van de back-end doorgelopen. Er worden geen grote updates gedaan, maar wel een serie aan kleine punten opgelost:

 • Het kunnen sluiten van de uitlegvakken in de pagina module.
 • Een omleiding maken van een pagina die een nieuwe url krijgt voor het geval de oude url al gebruikt werd.
 • Duidelijker maken op welk niveau een pagina staat.
 • Nieuwe pagina's krijgen niet langer automatisch een url met /page er in.
 • Bij het invoeren van een url worden hoofdletters omgezet in kleine letters in plaats van streepjes.

Voor deze update zijn er een aantal handleidingen geschreven:

132: Veiligheid voor alles

12 juni 2017

In deze update is de code weer eens gecontroleerd op mogelijke fouten en veiligheidsrisico's. Ook is het inloggen onder de loep genomen. Vanaf deze versie kan en moet er los voor de front- en back-end kan worden ingelogd. Speciaal voor deze update is de handleiding over inloggen geschreven.

In onderstaande lijst kan je zien welke versies van het beheersysteem (front-end en back-end) er recent beschikbaar zijn gekomen. Wil je weten op welke versie jouw website draait? Kan dan op de pagina "welke versie van het beheersysteem heb ik?".

Recent afgerond

172: Opslaan en door

30 augustus 2017

Bij een formulier op de website is het nu ook mogelijk om een url op te geven waar de bezoeker naar toe wordt geleid als hij of zij het formulier heeft ingevuld.

167: Een versie zit in een klein hoekje

16 augustus 2017

Op deze pagina tonen we welke oplossingen beschikbaar zijn in welke versie. Dat leidt onvermijdelijk naar de vraag: welke versie heb ik? Van af deze versie wordt de versie rechtsonder op het startschem getoond. Je kan op het versienummer in de back-end klikken om te zien of er nieuwe versies beschikbaar zijn en welke oplossingen die bieden.

166: De informatie die er toe doet

14 augustus 2017

In lijstweergaven worden niet langer vrije sectie en labels getoond. Vooral bij formulieren levert dit overzichtelijke lijsten op. Dit maakt het een stuk makkelijker om de juiste informatie in de lijsten terug te vinden.

165: Verdeel en heers

14 augustus 2017

Bij het kopiëeren van pagina's of nieuwsberichten wou het wel eens gebeuren dat de inhoud verbonden bleef. Dat betekende dat als je de inhoud van één van de twee aanpaste, de inhoud van de andere ook meeveranderde. Niet wat je verwacht en ook niet wat je wenst. Met deze update is dat probleem opgelost.

164: Op de achtergrond

9 augustus 2017

In deze versie is het mogelijk geworden om de plaatsing van de achtergrondafbeeldingen beter aan te sturen. Zo kan je kiezen of de afbeelding gecentreerd moet worden, of boven, onder, links of rechts uitgelijnd moet worden. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. Zo wordt het een stuk makkelijker om het juiste deel van de achtergrond afbeelding te tonen.

Meer over het werken met achtergronden lees je in de handleiding over achtergronden.

163: In herhaling vallen

7 augustus 2017

In deze versie is een kleine fout in de lijstweergave in de back-end gerepareerd. Hoe vaak je ook een element wijzigd, de weergave in de lijst wordt elke keer aangepast.

162: Op Safari

7 augustus 2017

In deze update zijn een verzameling problemen die zich voordeden in de back-end in de browser Safari opgelost. Zo worden formulieren beter getoond en werkt het uploaden van afbeeldingen weer correct.

161: Een kwestie van de juiste vragen stellen

4 augustus 2017

Vanaf deze versie is het mogelijk om in de formulierenmodule en weergave met secties te werken. Werken met secties zorgt er voor dat je meer controlle hebt over wanneer welke vragen getoond worden. Zo kan je bijvoorbeeld bepaalde vragen alleen voor de back-end houden. Of het formulier twee keer op je website terug laten komen in iets verschillende vormen.

Naar aanleiding van deze update zijn de volgende handleidingen geschreven / aangepast:

160: Ver voorbij het aanmelden

3 augustus 2017

Als je bij lange pagina's naar onder was gescrolled en dan pas bedacht dat je in wilde loggen op de front-end moest je daar weer helemaal voor naar boven scrollen. Na deze update zit je met Ctrl + e direct boven aan de pagina.

handleiding: inloggen op de front-end

159: En die, en die, en die

3 augustus 2017

Alhoewel het selecteren van meerdere items in één veld al wel mogelijk was, was het door de opmaak van het veld in de back-end lastig uit te voeren. In deze update krijgt het veld de opmaak om deze ook intuitief te kunnen gebruiken.

158: McData

2 augustus 2017

Het importeren van data door middel van csv gaat nu ook goed als de csv gemaakt is op de Mac.

157: We hebben weer beeld

31 juli 2017

Door een eerdere update was het soms niet meer mogelijk om bestaande afbeeldingen te selecteren in de front-end editor. Deze update lost deze problemen op.

Werken met afbeeldingen in de front-end editor

156: Tekstueel aan jouw kant

28 juli 2017

In deze update hebben we de mogelijkheid toegevoegd om de tekst uit te lijnen. Ook deze optie reageerd weer direct op elke klik.

De optie om uit de lijnen werkt niet alleen voor stukken tekst. Ook losse linkjes of knoppen kunnen hiermee worden uitgelijnd op de pagina.

Naar aanleiding van deze update is ook de handleiding voor het aanpassen van de opmaak van tekst in de front-end editor bijgewerkt:

Opmaak van tekst aanpassen

155: De kleine lettertjes

28 juli 2017

Direct door met de volgende update. In deze update is de optie om naast de regelhoogte ook de tekstgrootte aan te passen. Samen met de achtergrondkleur en de tekstkleur zijn nu alle ingrediënten aanwezig om goed en prettig leesbare tekst te maken, geheel binnen de stijl van je webdesign.

Naar aanleiding van deze update is ook de handleiding voor het aanpassen van de opmaak van tekst in de front-end editor bijgewerkt:

Opmaak van tekst aanpassen

154: Tussen de regels

28 juli 2017

Een tweede update in de front-editor in één dag tijd. Ook deze update heeft met afmetingen te maken. De grootte van de regelafstand in dit geval. Naast de kleur van de tekst is nu ook de regelafstand eenvoudig in te stellen. En zoals je van ons inmiddels misschien ook wel gewend bent: in de direct edit modus.

Naar aanleiding van deze update is ook de handleiding voor het aanpassen van de opmaak van tekst in de front-end editor bijgewerkt:

Opmaak van tekst aanpassen

153: Passen en meten

28 juli 2017

Met deze update is het mogelijk geworden om in de front-end editor de breedte en hoogte van een element aan te passen. Dit is een onderdeel van de live-edit reeks, dus aanpassingen hebben direct effect, terwijl je typt. Naar aanleiding van deze update is ook een nieuwe handleiding geplaatst:

Afmetingen en witruimtes aanpassen

152: Google Maps

27 juli 2017

Aan de bibliotheek is een Google Maps onderdeel toegevoegd. Je kan deze downloaden en daarmee direct een Google Maps kaartje op je website plaatsen. De Google Maps kaart is responsive, maar kan ook een vaste hoogte en breedte krijgen.

151: Ariba ariba 2

25 juli 2017

Na versie 148 was er toch iets blijven hangen: zou het nog sneller kunnen? In deze update zie je dat het antwoord duidelijk ja is. Zowel de website, de front-end editor en de back-end zijn beduidend sneller geworden. Wederom hebben we dit voor elkaar kunnen krijgen zonder in te leveren op functionaliteit of gebruikersgemak.

150: Data met opsmuk

21 juli 2017

In deze versie is het mogelijk om tabellen die geplaatst zijn met de tekst editor te voorzien van stijling. Denk dan aan randen, witruimtes, kleuren en achtergrondkleuren. Door deze opmaak in een opmaakprofiel te plaatsen kan deze op alle plekken waar opgemaakte tekst op de website terugkomt toegepast worden.

Deze functionaliteit zal in deze update alleen nog toegankelijk zijn voor beta-gebruikers die al met opmaakprofielen kunnen werken.

148: Ariba ariba 1

19 juli 2017

Met deze update zijn de eerste aanpassingen om sites sneller te tonen doorgevoerd. Zowel het werken in Webanizr, het tonen van de website en zeker de websites die gebruik maken van de site-cache zijn nu een stuk sneller.

147: Het grote lijnenspel

17 juli 2017

Deze update is de laatste in de serie updates over randen. Met deze update is het mogelijk geworden om de standaard randen aan te passen en/of nieuwe randstijlen toe te voegen. Op deze manier wordt het mogelijk om de stijl van je randen in je hele website in een paar klikken aan te passen.

Na deze update volgt een evaluatie over hoe goed de combinatie van werken met standaard stijlen en stijlaanpassen per onderdeel van je website werkt. Is het gebruiksvriendelijk? Is het intuitief? De lessen die we hier uit halen passen we niet alleen toe op het werken met randen, maar worden ook de basis voor veel van de toekomstige direct-design opties voor fonts, kleuren en tags.

146: Een update met randjes en kleuren

14 juli 2017

Na deze update moet het ook mogelijk zijn om naast de standaard randen ook elementspecifieke randen aan te passen. Bijvoorbeeld een onderdeel van de website wat duidelijker of juist subtielere lijnen geven. Misschien zelfs op sommige plekken de randen wat af te ronden om het onderdeel een vriendelijker uiterlijk te geven. Deze functionaliteten vallen ook onder de direct-design opties en zijn dus ideaal om met het uiterlijk van je website te spelen. Als onderdeel van deze update wordt ook de handleiding over werken met randen in de front-end bijgewerkt. Ook kunnen nu nieuwe randstijlen en kleuren aangemaakt worden zonder daarvoor in het CMS toe hoeven! Zie de handleidingen hoe je aan de slag kunt:

145: Less is more

10 juli 2017

In het element instellingen scherm (was hiervoor enkel toegankelijk voor Beta gebruikers) worden zijn instellingen nog eens onder de loep genomen. Instellingen die toch te moeilijk bleken of niet of nauwelijks werden gebruikt zijn verwijderd. Hierdoor houden we een simpeler en hopelijk effectiever scherm over. 

144: Mag het een beetje meer zijn

6 juli 2017

Met deze update is het mogelijk geworden om nieuwe elementen te downloaden en toe te voegen aan je pagina. Je kan zelf besluiten waar op de pagina of website je het nieuwe element wilt plaatsen. Ook deze nieuwe elementen zijn natuurlijk direct en volledig aan te passen naar wens. De bibliotheek is direct gevuld zijn met een rijk scala aan nieuwe elemeten. Denk aan:

 • Structuren om de website mee in te delen
 • Inhoudelijke elementen zoals teksten en afbeeldingen
 • Navigatie elemtenten zoals linkjes en knoppen
 • Dynamische elementen zoals slideshows
 • Interactieve elementen zoals formulieren

143: Vraag het je bezoekers

5 juli 2017

In deze update zijn alle basisonderdelen van de formulierenmodule onder handen genomen:

 • Het aanmaken van formulieren
 • Het toevoegen van velden:
  • Op basis van webwaarden
  • Op basis van type
 • Het aanpassen van velden
 • Het verwijderen van velden
 • Het beheren van inzendingen

Er is bij alle onderdelen gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid van de schermen en de betrouwbaarheid van het systeem. Er zijn geen nieuwe opties toegevoegd of bestaande opties uitgebreid.

De volgende handleidingen zijn ook toegevoegd:

138: Je moet ergens een lijn trekken

28 juni 2017

In deze update komt er de mogelijkheid om naast kleuren ook de randen van elementen makkelijk aan te kunnen passen. Met één klik geef je een onderdeel van je website een (ander) randje of haal je deze juist weg. Hierdoor kan je spelen met de visuele indeling van je website. 

137: Een beeld zegt meer dan duizend woorden

26 juni 2017

In deze update is de bestandenmodule van de back-end doorlopen. Er worden geen grote updates gedaan, maar wel een serie aan kleine punten opgelost:

 • Problemen waardoor soms geen folder aangemaakt kon worden worden aangepakt.
 • Als je meerdere keren achter elkaar de bestandpop-pup opent onthoudt deze de lijsten die openstonden
 • Uploaden van meerdere bestanden tegelijk zal weer soepel gaan werken
 • Na het toevoegen van een folder komt deze direct op de juiste plek
 • Eenvoudig kunnen hernoemen van een bestand

De handleiding voor de bestandenmodule is ook bijgewerkt.

136: Geef kleur aan je leven

23 juni 2017

In deze update komen de eerste opties uit de direct-design omgteiving tot leven. Het wordt mogelijk om onderdelen van de website te voorzien van een andere achtergrond- of tekstkleur. Alle wijzigingen zijn direct zichtbaar waardoor het makkelijk experimenteren is. Met deze update worden ook een aantal handleidingen toegevoegd:

135: Let op: verkeerssituatie gewijzigd

21 juni 2017

In deze update zijn de automatisch gegenereerde urls aangepakt. Zodra je een pagina voorziet van een url wordt de oude url omgeleidt. Zo blijft al het verkeer wat nog naar de de oude url gaat gewoon nog werken.

In deze update is uitvoering getest en zijn ook de bijzondere gevallen aangepast.

134: Alles uit de kluis

19 juni 2017

Deze update maakt het mogelijk om gegevens die beveiligd in de back-end staan opgeslagen alsnog te downloaden naar een csv bestand. Zo kan er ook buiten de back-end met de gegevens gewerkt worden.

133: Vertel je verhaal

16 juni 2017

In deze update is de paginamodule van de back-end doorgelopen. Er worden geen grote updates gedaan, maar wel een serie aan kleine punten opgelost:

 • Het kunnen sluiten van de uitlegvakken in de pagina module.
 • Een omleiding maken van een pagina die een nieuwe url krijgt voor het geval de oude url al gebruikt werd.
 • Duidelijker maken op welk niveau een pagina staat.
 • Nieuwe pagina's krijgen niet langer automatisch een url met /page er in.
 • Bij het invoeren van een url worden hoofdletters omgezet in kleine letters in plaats van streepjes.

Voor deze update zijn er een aantal handleidingen geschreven:

132: Veiligheid voor alles

12 juni 2017

In deze update is de code weer eens gecontroleerd op mogelijke fouten en veiligheidsrisico's. Ook is het inloggen onder de loep genomen. Vanaf deze versie kan en moet er los voor de front- en back-end kan worden ingelogd. Speciaal voor deze update is de handleiding over inloggen geschreven.

Let our effective tools work for you, let your message speak. Together we build recognizable branded website, online shops or start pages - with associated visitors.

Get in touch!

Neem nu contact op/ ga aan de slag en verover het internet binnen een paar clicks!