menu

Versie 159: En die, en die, en die

My websites

Continue on one of your recent projects:

Sign in to get your list of recent projects.

Versie 159: En die, en die, en die

Alhoewel het selecteren van meerdere items in één veld al wel mogelijk was, was het door de opmaak van het veld in de back-end lastig uit te voeren. In deze update krijgt het veld de opmaak om deze ook intuitief te kunnen gebruiken. En dat is, al met al, natuurlijk waar de back-end voor bedoeld is.

Relevante pagina's: