Working with datasets in Webanizr

A dataset are simple list which can be reused in various situations in the front- and back-end system. The most used application for datasets is filling the options of a select field in a form. In this manual we will explain how to create, fill and edit datasets.

Module voor datasets

De module voor datasets open je door op de knop "Datasets" te klikken. Je krijgt dan de datasets te zien die op dat moment beschikbaar zijn. Als je net begint is deze lijst natuurlijk nog leeg.

Een dataset toevoegen

Om een dataset toe te voegen houd je je muis boven de lijst met datasets. Rechts verschijnen dan knoppen. Als je op de plus klik krijg je de mogelijkheid om een dataset toe te voegen.

In het volgende scherm geef je de dataset een naam. Bijvoorbeeld "Aanhef" of "Landen". Daarna klik je op Opslaan.

De dataset openen

Om de dataset houd je je muis boven de dataset die je wilt vullen. Er verschijnen dan rechts knoppen. Klik op de knop inhoud. Je krijgt dan een lijst te zien van de regels die in deze dataset zitten. Als je net een nieuwe dataset hebt gemaakt is deze natuurlijk leeg.

Een regel toevoegen

Om een regel toe te voegen houd je je muis boven de blauwe balk bovenaan de lijst. Rechts verschijnen dan knopjes. Klik op de plus knop om een regel toe te voegen.

Geef de nieuwe regel een naam en klik op opslaan. De regel is nu toegevoegd.

De naam / tekst van een regel aanpassen

Als je de naam van een regel in een dataset wilt aanpassen klik je op de regel die je aan wilt passen. Het formulier om de naam aan te passen wordt dan getoond. Wijzig de naam en klik op opslaan.

LET OP: als je de naam van een regel aanpast in een dataset die als keuze in een formulier is gebruikt, dan worden alle waarden in de inzendingen ook met terugwerkende kracht aangepast.

Een regel verwijderen

Om een regel te verwijderen houd je je muis boven de regel die je wilt verwijderen. Rechts verschijnen dan knoppen. Klik op de prullenbak om de regel te verwijderen.

LET OP: als je de dataset hebt gebruikt als keuzeopties in een formulier worden ook de waarden bij de inzendingen die deze regel hebben gekozen gewist.

Een dataset verwijderen

Om een dataset te verwijderen houd je je muis boven de dataset die je wilt verwijderen. Rechts verschijnen dan knoppen. Klik op het prullenbakje om de dataset te verwijderen.

LET OP: bij het verwijderen van de dataset gaat ook de inhoud van de dataset verloren.

LET OP: als de dataset gebruikt werd als opties in een formulier dan gaan ook de bijbehorende waarden in het formulier verloren. Ook heeft het veld welke de opties uit deze dataset gebruikte geen opties meer.