Webanizr Logo
Open / sluit menu
Hosting en services
Hosting en services
Hosting en dienstverlening

Toekomstbestendig

Amazon Web Services (AWS) vormt de ruggengraat van de serverinfrastructuur, en Webanizr is volledig geoptimaliseerd om gebruik te maken van de mogelijkheden die AWS te bieden heeft. De configuratie van alle techniek en services is vastgelegd. Zo kunnen wij op een veilige manier wijzigingen doorvoeren in de serverinfrastructuur, zoals updates uitvoeren of nieuwe diensten toevoegen.

Altijd de juiste capaciteit

De hoeveelheid verkeer naar elke website wisselt op elk moment. Niet alleen van dag tot dag, maar van uur tot uur. De infrastructuur is zo afgesteld dat deze automatisch in extra servers voorziet als als er grote drukte is, bijvoorbeeld door een e-mailcampagne of grote aandacht op social media. En zodra het weer rustig wordt, zoals midden in de nacht, krimpt de capaciteit weer naar het basisniveau. Zo biedt Webanizr een infrastructuur die meegroeit met jouw vraag.

Verdelen van de toestroom

Alle binnenkomende website verzoeken komen binnen bij de load balancer. De load balancer is zo ingesteld dat deze continu in de gaten houdt welke webservers er aanwezig zijn, en wat hun belasting en gezondheid is. Op basis daarvan wordt het binnenkomende verkeer evenredig verdeeld. Zo kan de website een groot aantal bezoekers aan zonder overspoeld te worden, en blijft de responstijd snel voor alle bezoekers.

Betrouwbare hosting

Het aanbod van webservers is flexibel. Dat hangt namelijk af van de drukte op een bepaald moment. Er worden automatisch nieuwe servers aangemaakt, of onderbezette servers opgeruimd. Alle webservers delen allemaal dezelfde bestanden en gegevens met elkaar. Daardoor maakt het niet uit welke server een binnenkomend verzoek afhandelt, en kan elke webserver het verzoek succesvol afhandelen. En loopt een webserver om een onbekende reden vast? Dan wordt automatisch een nieuwe webserver opgestart.

Snelheid

Webanizr maakt gebruik van optimalisaties om websites nog sneller te laden. Een snelle laadtijd zorgt namelijk voor een betere positie in Google, en voor een hogere conversie op de website. Een van de optimalisaties is het gebruik van caching. Telkens als er een verzoek binnenkomt bij de webserver, gaat de caching server na of de pagina al eerder is opgevraagd. In dat geval wordt de pagina rechtstreeks uit de cache teruggegeven, en zorgt zo voor een veel snellere website.

Betrouwbare database

De gegevens van elke website worden bewaard in een relationele database. Binnen onze serverinfrastructuur hebben we een Amazon Aurora cluster opgezet. Deze zorgt ervoor dat de database goed bereikbaar is en blijft, ook bij grote drukte. Het maakt daarbij niet uit of de database terabytes groot is. Ten opzichte van een traditionele databaseserver presteert Aurora beter, en is deze veel beter schaalbaar.

Zoeken en indexeren

In elke website worden veel gegevens geraadpleegd. Hiervoor is een cluster van ElasticSearch servers binnen onze serverinfrastructuur aanwezig. ElasticSearch wordt gebruikt om op een efficiënte manier in big data te kunnen zoeken, en deze data inzichtelijk te maken. In Webanizr wordt achter de schermen veel gebruik gemaakt van de mogelijkheden die ElasticSearch te bieden heeft, zoals de interactieve zoekfunctie Zoë.

Zekerheid voor alles

Alle websites worden voortdurend gemonitord. Niet alleen op onregelmatigheden, maar ook op beschikbare capaciteit op de servers en bereikbaarheid van de websites. Alle onderdelen binnen de serverinfrastructuur zijn dubbel uitgevoerd. Dat biedt zekerheid, want als er onverhoopt achter de schermen een server uitvalt, dan zal automatisch een andere server de taak overnemen. Dagelijks worden er automatisch backups gemaakt, en deze worden off-site bewaard. Zo blijft het geheel altijd goed functioneren!

Voorkomen is beter dan genezen

Veiligheid is een belangrijk aspect, want elk bedrijf wil koste wat kost voorkomen dat er ingebroken wordt op hun website. Bij de opzet van de infrastructuur is hier rekening mee gehouden. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens binnen een website, de firewall beschermt de servers af van de buitenwereld. Ook voeren wij periodiek controles en scans uit zodat websites nu en in de toekomst veilig zijn.