Get started
Get the right tools
Get inspired
Get help

De gelijk verdeelde kolommen structuur is een basisstructuur waarmee elementen in een gelijk aantal kolommen gezet kan worden. Omdat dit een structuur betreft, heeft het zelf geen inhoud. De elementen die binnen de structuur geplaatst worden, gelden als de inhoud van de structuur.

Aantal kolommen instellen

In de instellingen tab links kan het aantal kolommen worden ingesteld. Het aantal kolommen moet groter zijn dan 0. 

Kolom breedte

De breedte van elke kolom wordt automatisch het percentage van de breedte van de structuur gedeeld door het aantal kolommen. Als er bijvoorbeeld 3 kolommen zijn ingesteld in een structuur van 300px breed, is elke kolom 33.333% van de totale breedte, dus 100px.Bij 5 kolommen zou elk 20% worden, met een breedte van 60px.

De breedte van de structuur zelf is onafhankelijk van het aantal kolommen. Omdat de kolommen een percentage zijn van de structuur, passen zij zich wel automatisch aan wanneer de breedte van de structuur aangepast wordt.

Let our effective tools work for you, let your message speak. Together we build recognizable branded website, online shops or start pages - with associated visitors.

Get in touch!

Neem nu contact op/ ga aan de slag en verover het internet binnen een paar clicks!