Data prefillen

Data prefillen is een manier om data die al bekend is, van tevoren in te vullen in formulieren. Dit kan zijn om data mee te sturen zonder dat een bezoeker iets merkt. Of juist om het de bezoeker makkelijk te maken zodat hij sneller door kan.

Het prefillen van data is voor geavanceerde gebruikers. Om dit aan te zetten op je site, neem contact op.

Prefill URL

Om data te prefillen, moet de site aangeroepen worden met een URL waarin alle waardes meegegeven zijn. Zo'n URL is als volgt opgebouwd:

https://www.website-naam.nl/de-juiste-pagina?firstname@person=John&lastname@person=Doe

Het deel achter het vraagteken (onderstreept) is telkens de [webwaarde=waarde] met &-tekens ertussen.

De webwaarden moet corresponderen met de webwaarden van de velden in het formulier wat geprefilled moet worden.

Prefill activeren per veld

Open de velden van het formulier wat je wilt prefillen. Dit kan via de module "Formulieren". Klik op het veld wat je wilt bewerken. Je ziet dan de opties die je bij het veld kunt bewerken.

Bij de optie "Prefill type" kun je kiezen of een veld geprefilled wordt. Je kunt de volgende opties kiezen:

  • Niet prefillen 
    Dit is standaard voor elk veld. Het veld wordt onder geen omstandigheden geprefilled.

  • Veld in formulier verbergen indien geldig
    Als een veld geprefilled is, wordt gechecked of het veld voldoet aan alle validaties die mogelijk zijn ingesteld bij het veld. Wanneer dit zo is, wordt het veld verborgen. Als het niet geldig is, blijft het veld wel zichtbaar.

  • Veld tonen
    Prefill het veld, maar blijf het tonen in het formulier.

Prefill activeren in formulieren van meerdere stappen

Bij het instellen van een stap waarbij een formulier getoond moet worden, krijg je ook de optie om het prefillen aan te zetten voor die stap.