Webwaarden maken het mogelijk om waarden uit de database uit te wisselen met andere systemen of terug te laten komen in bepaalde teksten. Hier onder een uitleg over hoe je met webwaarden werkt.

Velden toevoegen op basis van webwaarde

Als je aan een formulier een veld toevoegt dan kan dat op basis van webwaarde. Het toegevoegde veld is na het toevoegen onmiddelijk beschikbaar op de gegeven webwaarde. De beschikbare webwaarden zie je in de linkerkolom bij het toevoegen van velden.

Webwaarde instellen / aanpassen

Voeg je een veld toe op basis van type dan kan je in het veld "Webwaarde naam" de webwaarde instellen. Gebruik hierbij altijd de schrijfwijze met een @. Voor de @ plaats je de eigenschap (b.v. name) en achter de @ waar de eigenschap bijhoord (b.v. company). Zo geeft je met name@company dus aan dat in het veld de naam van het bedrijf staat.

Ook bij het bewerken van velden kan je de webwaarde naam instellen en/of aanpassen.

Webwaarden in de tekst gebruiken

Als je de webwaarden op de huidige pagina of in de bedanktekst van een formulier wilt laten terugkomen in de tekst kan je dit doen door de naam van de webwaarde in de tekst te plaatsen met { } er om heen (zie afbeelding voor voorbeeld. De waarde van het bijbehorende veld wordt daar dan getoond. Als de webwaarde niet gevonden wordt of leeg is wordt de webwaarde met { } er om heen uit de tekst gehaald.

Gekoppelde webwaarden

Als twee formulieren aan elkaar gekoppeld zijn kunnen ook waarden uit de gekoppelde inzending gebruikt worden. Stel dat een persoon gekoppeld is aan een bedrijf met de webwaarde company@workplace en in het formulier van het bedrijf komt het algemene telefoonnummer van het bedrijf voor. Dan kan het algemene telefoonnummer worden gevonden door via de webwaarde company@workplace te gaan. Zie in bijgaande afbeelding hoe deze opbouw er uit zien.