Een Webwaarde is een blokje tekst waar Webanizr een bepaalde waarde kan weergeven, die niet altijd vaststaat. Denk bijvoorbeeld aan de naam van de huidige pagina. Mogelijk veranderd deze, dus kan het handig zijn om een Webwaarde te gebruiken, zodat mocht de naam van de pagina aangepast worden, je niet ook je tekst hoeft aan te passen.

Webwaardes zijn in vrijwel alle contexten te gebruiken, zoals op je website maar ook bij het versturen van emails. Elke Webwaarde is gericht op een bepaald type waarde die je wilt tonen. Zo geeft name@basic de naam weer, en phone@person het telefoon nummer. Aan de Webwaarde kun je een beetje afleiden waar deze voor gebruikt wordt. Een Webwaarde hoeft niet noodzakelijk te bestaan, of kan soms leeg zijn. 

Om ergens een Webwaarde weer te geven, type de Webwaarde binnen accolades: name@basic }
De hele Webwaarde, inclusief accolades, zal worden vervangen met de waarde. Deze pagina heet dus bijvoorbeeld: Web values

Webwaarden zijn vaak tekstuele waardes, zoals een naam of datum. Echter, het kan voorkomen dat een Webwaarde naar iets anders verwijst. Van datgene waar je naar verwijst, wil je juist weer de waarde hebben. Bijvoorbeeld je wilt het telefoon nummer van de klant van het product waarvan je de pagina aan het bewerken bent. De Webwaarde die je toe kunt voegen is { client@product > phone@person }. Zoals alle Webwaarden, staat de naam binnen accolades. Je begint dan met de verwijzing client@product, wat de klant is, gevolgd door een > teken, en dan de Webwaarde naam van de wat je van de klant wilt, phone@person. Deze "keten" kan zolang je wilt, maar vaak is meer dan 1 verwijzing niet nodig.

Webwaardes kunnen mogelijk niet bestaan, of kunnen leeg zijn. Het kan daarom zijn dat de Webwaarde geen waarde weergeeft. Dit is geen fout in het systeem. Soms is de waarde wel ingevuld, soms niet; soms moet een tekst met opzet leeg zijn zodat een hele tekst niet verschijnt. We geven je de volledige vrijheid om Webwaarden te gebruiken zoals jij het wilt. Met keuzes komt verantwoordelijkheid, je moet dus altijd checken of de Webwaarden tonen wat jij verwacht.